Αδυναμία αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού διαχωρισμού των παιδιών Ρομά