Δημοσίευση στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ για το πρόγραμμα "Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά"