ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΚΟΣΜΟΣ=ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ