Ενημέρωση γονέων για εγγραφές μαθητών στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο- - Δικαιολογητικά- Θερινό Σχολείο