Επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας