ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ CLASSICAL LARISSA IMPERIAL