ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ" ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ