6/6/2015-Εορταστική εκδήλωση ενάντια στον αποκλεισμό