ΙΑΚ ΚΗΠΑΚΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΘΕΡΙΝOY TΜΗΜΑΤΟΣ