ΙΑΚ ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ