ΙΑΚ ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ