ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ " ΟΛΟ ΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ"